Lublin - po ostatniej liście

Andrzej
Kategoria:
  • W Lublinie na ostatniej liście jest 280 kandydatów przyjętych, limit przyjęć to 310
  • Na ostatniej liście zaproszono 38 nowych kandydatów - na 30 miejsc.
  • Otani próg to całe 248
  • Pomiędzy 6 a 4 listą było 24 rezygnacje (pomiędzy 4 a 1 - było 50 rezygnacji). 

Lublin - porównanie list - kandydaci przyjęci na studia

Andrzej
Kategoria:

Pytanie: Czy kandydaci, którzy złożyli dokumenty do Lublina wycofują dokumenty - wtedy gdy dostali się na inną uczelnię?

  • Porównanie kolejnych list w Lublinie pokazuje, że sytuacja jest wyraźnie inna niż we Wrocławiu. W Lublinie już na II liście było 17 osób mniej niż na I (w odpowiednim przedziale punktowym). Następnie widać, że pomiędzy III listą a II to ponownie 22 osoby mniej. Łącznie zrezygnowało zatem 39 osób (wybrało dokumenty i przeniosło się na inną ucelnię). 
  • Ruch na listach w Lublinie wywoła ruch na innych uczelniach.

 

Tabela: Zapisani na studia po kolejnych listach oraz różnice pomiędzy 2 i 1 listą a także 3 i 2.