PUM - po III liście

Odsłony: 1955
Andrzej

Kilka ogólnych uwag po publikacji III listy z 7.08.2019 roku.

  • Przewidywałem, że po drugiej liście zapisze się ok. 145 - zapisało się 146 osób
  • Przewidywałem próg 152 z warunkiem - jest 152 bez warunku
  • Przewidywałem "bezpieczną "górkę" ok. 30% wolnych miejsc - PUM zakwalifikował z III listy kolejne 177 osób na wolne 104 miejsca. Tzw. "górka" wyniosła więc 70% - widać wyraźnie, że komisja rekrutacyjna "chodzi własnymi ścieżkami" (na poprzedniej liście - gdy było do obsadzenia jeszcze ponad 160 miejsc "górka" wyniosła tylko 35%) 
  • porównanie zapisów po II i po III liście pokazuje że na III liście jest o 1 osobę mniej niż na II liście (w przedziale punktów 200 - 158p; w przedziale 157-154 są nowe zapisy) - oznacza to najprawdopodobniej 1 rezygnację - wynik oczekiwany ze względu na "opóźnioną" rekrutację w porównaniu z innymi uczelniami.
Wnioski:
  • Moje przewidywania co do ilości zapisujących się z kolejnych list - są co najmniej zadowalające
  • Niestety wstrzelić się w kolejny próg jest trudniej, bo wiele komisji zachowuje się zupełnie nieprzewidywalnie

cdn...

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: