Sposób liczenia punktów

Odsłony: 14133
Andrzej

Poniżej zestawienie pokazujące jakie przedmioty są uwzględniane w rekrutacji (w roku 2019) oraz sposób liczenia punktów na wszystkich uczelniach medycznych.

Jeśli chcesz policzyć swój wynik na większość uczelni z tego zestawienia to skorzystaj z kalkulatora dostępnego na stronie: Podaj wyniki matury

Kierunek Lekarski

Nazwa Uczelni

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik Max.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

biol_PR + chem_PR + mat_PR

W = (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3 100
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(I Wydział Lekarski)
biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(II Wydział Lekarski)
Rekrutacja wspólna z I Wydziałem Lekarskim    
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400
Gdański Uniwersytet Medyczny biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski I)
biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Zabrzu)
biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Katowicach)
Rekrutacja wspólna z Wydziałem Lekarskim w Zabrzu    
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(II Wydział Lekarski)
biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(I Wydział Lekarski)
Rekrutacja wspólna z II Wydziałem Lekarskim    
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski II)
biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200
Uniwersytet Rzeszowski biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot;
PP*0,7, PR*1
200
Uniwersytet Zielonogórski biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600
Uniwersytet Opolski biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (uczelnia niepubliczna) 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (uczelnia niepubliczna) biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,5; PR*2
600

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; 
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny


Nazwa Uczelni Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów
Warszawski Uniwersytet Medyczny biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego biol_PR + chem_PR + mat_PR W = (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3 100
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR) 200
Gdański Uniwersytet Medyczny biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200
Uniwersytet Medyczny w Lublinie biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; 
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)
 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: