Podsumowanie rekrutacji 2020

Odsłony: 6834
Andrzej

Część uczelni zakończyło już oficjalną rekrutację (choś prowadzą pewnie jeszcze rekrutację "telefoniczną"),  natomiast inna część uczelni jeszcze oficjalnie prowadzi rekrutację do  końca października. Wydaje mi się jednak, że już teraz można napisać kilka słów podsumowani. Na początku odniosę się do moich prognoz. Generalnie na podstawie analizy centyli zakładałem wyraźny wzrost prógów w bieżącym roku -> na większość uczelni przewidywałem wzrost 8-10p.

Patrząc na progi które ukształtowały się na początku października można powiedzieć, że moje przewidywania sprawdziły się w 70%. Na większości uczelni progi są wyraźnie wyższe. Istnieje jednak kilka uczelni: ŚUM, PUM, Opole, które zaskoczyły stosunkowo niedużym wzrostem w porównaniu do roku ubiegłego i tu moja prognoza była nietrafna. Duży udział w tej nietrafnej prognozie najprawdopodobniej miał wpływ prowadzenia rekrutacji w dobie COVID-19, a także to, że nie uwzględniłem faktu, że wyższe centyle w tym roku spowodują, że w rekrutacji nie będą się "liczyły" osoby z lat ubiegłych (takie, które nie poprawiały matury). Tak czy inaczej uważam, że założenia mojej prognozy były "wystarczająco" trafne jak na tak trudny do prognozowania rok. 

W całym zestawieniu zaskakuje próg w Olsztynie, który w 2020 roku jest niższy niż rok wcześniej. 

Miasto: 2019 2020 Róznica

Moja prognoza

Białystok: 152(75) 158(82) +6 160
Bydgoszcz: 73,65 76,6 +3 ( *2 =6p)  
GUMED: 151(78) 162(80) +11 162
Kielce:  140,479 145,356 +5  
Kraków:   227 236 +9  
Lublin:  242(77) 246(73) +4  
Łódź:  312 318 +6  
Łódź - MON:  268(79,6) 276 +8  
Olsztyn:  413,23 402 -10  
Opole:  147(77) 151 +3 157
Poznań:  155(75) 163(85) +8 164
Radom:  378 - -  
Rzeszów:  150(84) 157(50) +7 160
Szczecin - PUM:  148 150(80) +3 158
ŚUM:  148(75) 150(70) +2 156
Warszawa - UKSW:  67,6 71 +3,5 ( *2=7p)  
Warszawa - WUM:  227,7 236,6 +9  
Wrocław:  253(98) 261 +7  
Zielona Góra: 145(+w) 154(+w) +9 156

 

Niektórzy oczekują jeszcze na wyraźne zmiany progów na niektórych uczelniach i z pewnością progi pójdą jeszcze w dół. Należy jednak pamiętać, że październikowa rekrutacja to już zupełnie inna bajka niż rekrutacja która odbywa się w miesiącach wakacjyjnych.

Wystarczy sobie odpowiedzieć na pytanie: Jeśli w tej chwili próg w Poznaniu wynosi 163(85) i obniży się o 2 punkty -> Co to oznacza? Na początku rekrytacji osób z punktacją 162-161 mogło być około 100. Czy jeśli teraz w październiku próg spadnie do 161p to oznacza, że do Poznania dostaną się wszystkie te osoby? Odpowiedź jest oczywiście inna: z tej początkowej  puli 100 osób z punktacją 162-161p w tej chwili  95% jest już na innych uczelniach medycznych, ma wynajęte pokoje, opłacone akademiki i w żadnym wypadku nie zdecyduje się już na zmianę uczelni. Dlatego jeśli w Poznaniu nastąpi jeszcze nawet wyraźny ruch progu w dół  to będzie on oznaczał szczęśliwy los dla kilku osób -> najczęściej tych którzy nie poszli na żadną uczelnię z myślą o poprawianiu matury, lub dla tych którzy dostali się na inny kierunek w Poznaniu i przeniesienie na studia lekarskie nie spowoduje konieczności np. szukania mieszkania. 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: