SUM - I lista

Odsłony: 3582
Andrzej

Pierwsza lista na SUM jest ciekawa do analizy, ponieważ jest to uczelnia o największej liczbie miejs, w tym roku chce przyjąć 720 kandydatów. Na poniższym wykresie prezentuje porównanie liczby kandydatów w 2019 i 2020 roku z odpowiednią liczba punktów

Z analizy tego wykresu płyną dość ciekawe wnioski, które zebrałem w tabeli. Widać z niej, że w 2020 roku jest więcej kandydatów z punktami w przedziale 200-171 (więcej o 132), ale już w przedziale punktów: 170 -150 w 2020 roku złożono o 119 mniej aplikacji niż w roku 2019. Łączna liczba kandydatów z punktami w przedziale 200-150 jest prawie identyczna w obu rozpatrywanych latach. Sugeruje to, że "najlepsi" maturzyści napisali maturę lepiej niż w 2020 roku, ale ci już trochę gorsi (przepraszam, za mówienie o osobach które napisały maturę na 170p "trochę gorsi") napisali ją podobnie jak rok temu.

Dalej może to oznaczać, że początkowo -> tzn. zanim ci "najlepsi" ulokują się np. na WUM, CMUJ (tam nie było jeszcze list) progi na kolejnych listach będą spadały stosunkowo wolno, natomiast później powinny nastąpić duże spadki na listach.

Oby tylko uczelnie poradziły sobie z trudniejszą rekrutacją w 2020 roku, a kandydaci szybko rezygnowali z tych uczelni, które nie są ich uczelniami docelowymi.    

Dane te podnoszą prawdopodobieństwo, że próg punktowy na SUM w 2020 roku może jednak (wbrew mojej prognozie) pozostać na bardzo podobnym poziomie do tego z 2019 roku. Niestety trudno ocenić jaka rolę w tegorocznej rekrutacji odegra epidemia COVID.

 

 Rok \ liczba kandydatówLiczba kandydatów
Punktacja 200-171
Liczba kandydatów
Punktacja 170-150 
Razem w przedziale
200-150
 2020  431  1503  1934
 2019  299  1622  1921

 

sum por 2019 2020

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: