Poznań - podsumowanie rekrutacji lipcowej

Odsłony: 1275
Andrzej

Kilka ogólnych uwag dotyczących rekrutacji w lipcu na wydział lekarski w Poznaniu:

  • Na koniec lipca próg do Poznania jest najwyższy z uczelni dwu-przedmiotowych - 162(75B; 84M) - oznacza to, że wszystkie osoby które wchodzą z kolejnych list dostały się już gdzieś wcześniej i dokumenty składają tylko ci dla których jest to uczelnia pierwszego wyboru
  • Poznań na każdej kolejnej liście kwalifikuje tylko tylu kandydatów ile ma wolnych miejsc (nie ma tzw. "górki") - powoduje to, że wciąż jest nieobsadzonych 77 miejsc i do końca zapewne będzie jeszcze wiele list. 
  • Prognoza na kolejne listy bardzo zależy od tego, kiedy te listy się będą pojawiały. W harmonogramie IV lista lipcowa jest wymieniona jako ostatnia. Jeśli nastąpi teraz przerwa wakacyjna to listy wrześniowe mogą przesunąć się znacznie niżej niż to co przewiduję na chwilę obecną.
  • Prognoza na V listę to 161(73) - ale podkreślam, że jeśli kolejna lista będzie dopiero we wrześniu to może być wyraźnie niżej - mogą się zwolnić miejsca po rezygnacjach.
  • Porównanie list zapisanych kandydatów 2 z 1 i  3 z 1 (Tabela 3.)- pokazuje, że jak na razie nie ma żadnych rezygnacji - jest to o tyle zrozumiałe, że ponieważ limit punktowy w Poznaniu jest najwyższy i jeśli ktoś nie chce iść do tego miasta - to po prostu nie przywozi tu dokumentów. Drobne różnice na tych listach wynikają najprawdopodobniej z weryfikacji wyników matur przez OKE. 
  • Biorąc pod uwagę procentowy udział osób zapisujących się do Poznania to kształtuje się on na średnim poziomie )ok. 40% (Tabela 2.)  - jest to podstawa prognozy, że dla kolejnych "punktów" będzie podobnie. 
  • Po IV liście w dalszym ciągu pozostanie do obsadzenia ok 40 miejsc - to dość dużo jak na ten etap rekrutacji w porównaniu z innymi uczelniami np. Gdańsk, Wrocław, Warszawa - gdzie na tym etapie rekrutacji pozostaje już niewiele (kilka/kilkanaście) miejsc.

 

Tabela 1. Różne zestawienia 

Listy
I II III IV V prognoza
Progi
170(83) 165(80) 163(75) 162(75;84) 161(73)
Miejsce na liście rankingowej ostatniej zakwalifikowanej osoby
340 543 663 737 783
Zapisało się:
139 223 263 298  
Pozostało wolnych miejsc:
201 117 77 42  

 

 

Tabela 2. Ile % osób zakwalifikowanych na listach I -III dostarczyło dokumenty (wybrany przedział punktowy). 

Punkty % z I listy -zapisało się
174 62%
173 35%
172 39%
171 47%
170 43% 
169 29%
168 40%
167 48%
166 44%
165 33%
164 34%
163 43%
Średnio dla przedziału (168-163): 40%

 

 

Tabela 3. Porównanie list - różnice w zapisach na listach 1-3 dla poszczególnych punktów.

Punkty Różnice w zapisach na listach: 3-1 Różnice w zapisach na listach: 3-2
200 0 0
199 0 0
198 0 0
197 0 0
196 0 0
195 0 0
194 0 0
193 0 0
192 0 0
191 0 0
190 0 0
189 0 0
188 0 0
187 0 0
186 0 0
185 0 0
184 0 0
183 0 0
182 0 0
181 0 0
180 0 0
179 0 0
178 0 0
177 0 0
176 0 0
175 0 0
174 1 1
173 0 0
172 0 0
171 1 1
170   -1
169   0
168   -1
167   0
166   -1
165    
164    
163    
     
Sumy: 2 -1

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: