Nowa prognoza...

Odsłony: 2558
Andrzej

Czytając komentarze zauważyłem, że część osób uważa, że moje progi zostały podane bez żadnej analizy powiedzmy tak "z kapelusza". Spróbuję pokazać, że tak nie jest. Oczywiście każda prognoza ma jakieś założenia, które jeśli okażą się błędne to mogą doprowadzić do błędnych wniosów.

Jak pisałem, już wcześniej do predykcji progów na 2020 rok wybrałem analizę listy na SUM -> i tu już może być pewien problem związany z "aferą" na tej uczelni, która może wpłynąć na wynik rekrutacji w 2020 roku. Zacznijmu jednak od początku.

Dane za 2019 rok.

 1. Przyjmujemy, że próg na SUM w 2019 roku to 148p
 2. Policzyłem średni wynik punktowy z biologi i z chemi dla  tych kandydatów, którzy zostali przyjęci i wynosi on odpowiednio 79,54 dla biologi i 81,61 dla chemii. Zatem średni wynik w tej grupie kandydatów był o 2 punkty wyższy z chemii.
 3. Dokonuję umownego podziału i przyjmuję że na wynik 148p składa się następująca punktacja: 72% z biologii i 76% chemii (4% różnicy -> tu jednak dodatkowo uwzględniłem, że zgodnie z tabelą centylii biologia była w 2019 roku "wyraźnie" trudniejsza niż chemia -> podobnie jest zresztą w innych latach.)
 4. Z tabeli centyli za 2019 rok odczytuję, że 72% z biologii to 94 centyle, a 76% z chemii  to 88 centyle (w 2019 nie było z chemii wyniku 76% tylko 75% lub 77% - przyjąłem 75%)

Dane za 2020 rok

 1. Wariant I: Z tabeli centyli za 2020 rok odczytujemy, że:
  • 94 centyle z biologi przekłada się na wynik procentowy 80% 
  • 88 centyli z chemii przekłada się na wynik procentowy 77%
 2. Wariant II: Zakładając, że w 2020 roku matura z biologii była nieco łatwiejsza  niż w roku 2019 można przyjąć nieco inny rozkład centyli w tegorocznej rekrutacji, a mianowicie w drugim wariancie można przyjąć, że rozkład centyli to 96 z biologi i 86 z chemii (suma pozostaje taka sama) :
  • 96 centyle z biologi przekłada się na wynik procentowy 83% 
  • 86 centyli z chemii przekłada się na wynik procentowy 73%

Sumując odpowiednie wartości otrzymujemy: 80+77 = 157 lub 83+73 = 156 i to tą niższą wartość przyjąłem jako prognozowany próg na SUM. Podobny wzrost progów przyjąłem na inne uczelnie dwuprzedmiotowe, starając się dodatkowo w swojej analizie uwzględnić potencjalny ->trudny do przewidzenia  wpływ COVID-19.

Po opublikowaniu I listy kandydatów na SUM i jej porównaniu do roku poprzedniego napisalem już, że próg na SUM będzie najprawdopodobniej wyraźnie niższy niż ten przewidywany i to się już potwierdza (wpływ "afery"?, COVID-u ?). Niestety tak niskie progi na SUM wcale nie powinny zbytnio cieszyć kandydatów aplikujących na inne uczelnie, ponieważ przedstawiona analiza centyli w dalszym ciągu pozostaje słuszna. Może to oznaczać, że niski próg na SUM wskazuje na to, że dużo osób z "wyższymi" wynikami składa dokumenty na inne uczelnie co może powodować utrzymywanie się na nich wysokich progów (co również już widać -> zakorkowanie WUM, GUMED, WROCŁAW, POZNAŃ, CMUJ, LUBLIN).

Oczywiście wpływ na ostateczne progi ma wiele innych czynników, których nie byłem w stanie uwzględnić w swojej analizie. Niektóre z nich, uznane przeze mnie za potencjalnie istotne to:

 1. Czy COVID-19 wpłynie na postrzeganie "atrakcyjności" zawodu lekarza, który jak się okazało w dobie epidemii stoi na 1 linii frontu? (Jeśli tak, to będzie mniej kandydatów i niższe progi.)
 2. Jak COVID-19 wpłynie na chęć studiowania na uczelniach rekrutujących najwięcej kandydatów? (duże zbiorowiska ludzi)
 3. Jaki wpyw na rekrutację będą miały wyniki międzynarodowej matury? (w dobie COVID za wynik została uznana ocena końcowa z przedmiotu!)
 4. Liczba miejsc na uczelniach w porównaniu do roku ubiegłego. (tu nie zmieniło się wiele)
 5. Liczba osób poprawiających maturę. Ci są "najgorsi" ponieważ najbardziej zdeterminowani. ("najgorsi" -> jako "zagrożenie" dla tegorocznych maturzystów)
 6. Wpływ wyników matur z innych przedmiotów: matematyka rozszerzona, podstawowa, fizyka.
 7. Jaki wpływ na wybór uczelni mają wyniki rankingów uczelnii? (np. GUMED i jego pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw) 
 8. Liczba osób zdających maturę z przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji na uczelnie medyczne w tym ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów z liceów.
 9. Liczba osób studiujących już na I roku i mających poprawkę z któregoś przedmiotu zabezpieczających się "ponowną" rekrutacją (i tutaj znowu COVID-19 -> czy "zdalna" nauka w ostatnim semestrze i "zdalne" zdawanie egzaminów wpłynęło na ich wynik? Może wyniki są "lepsze" i jest mniej poprawek we wrześniu?)
 10. Potencjalnie "lepiej" napisana matura w 2020 roku powoduje, że na tegorocznych listach nie znajdą się osoby, które nie poprawiały matury, a które mogłyby mieć wynik dający im taką możliwość, gdyby okazało się, że w 2020 roku matura była "trudniejsza" niż w 2019 roku (tak było w ostatnich latach).
 11. Sposób prowadzenia rekrutacji: wymaganie orginałów dokumentów, wykonania badań lekarskich, krótszy czas rekrutacji, itp (tutaj znowu wpływ mogą mieć zmiany w rekrutacji wprowadzone pod wpływem COVID-19).

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: