Prognoza progów 2020 (na kierunki lekarskie)

Andrzej
Kategoria:

Po wynikach matur i publikacji skali centylowej i stanin podaję moje prognozy co do progów punktowych na wybrane uczelnie medyczne w 2020 roku. Niestety, ale ze względu na łatwiejszą maturę (lub lepsze przygotowanie maturzystów) progi punktowe w 2020 roku będą wyraźnie wyższe. Przedstawione prognozy dotyczą ostatecznych progów na końcu rekrutacji -> prawdopodobnie na początku/w połowie października.

Czas rekrutacji - 2020

Andrzej
Kategoria:

Tegoroczni maturzyści już napisali matury z bologii, chemii, matematyki a przed niektórymi jeszcze matura rozszerzona z fizyki (24.06). Teraz wszyscy z niepokojem czekają na wyniki -> a wtedy ruszy kołowrotek z rekrytacją.

Rezygnacje ...

Andrzej
Kategoria:

Analiza dostępnych list na kilku wybranych uczelniach (tych, które udostępniają listy) pokazuje że ilość rezygnacji jest istotnie różna na różnych uczelniach. W poniższej tabeli zrobiłem zestawienie wyliczonych przeze mnie rezygnacji na kilku uczelniach.

Oryginał czy kserokopia?

Andrzej
Kategoria:

Poniżej zestawienie przedstawiające jakie dokumenty  - chodzi o świadectwo maturalne - wymagają poszczególne uczelnie. Dodałem jeszcze bezpośrednie linki do stron uczelni z informacjami o wszystkich dokumentach wymaganych podczas dokonywania zapisów.

Zbiór ankiet wyświetlanych w serwisie

Andrzej
Kategoria:

W tym miejscu zostały zebrane wyniki wszystkich ankiet, które do tej pory były przeprowadzane w serwisie. (W serwisie, było przeprowadzonych kilka innych głosowań, ale ponieważ moduł wyświetlający wyniki dodawał reklamy - zostały usunięte).