ŚUM - Analiza / Aktualizacja

Odsłony: 5994
Andrzej

Analiza dotychczasowych list na SUM

 • 15.07 - wpisu dokonało - 255 Katowice; 51 Zabrze, razem 306
 • 17.07 - wpisu dokonało - 331 Katowice; 67 Zabrze, razem: 398 miejsc

 

sum wykres 1 

Prognoza II listy

Liczba wolnych miejsc to 690-306 = 384 wolnych miejsc, oznacza to, że kolejna lista powinna przesunąć się w okolice 692+384 = 1076 miejsca.

Analizując sumy częściowe można wywnioskować, że kolejny II próg na ŚUM będzie wynosił 158p. Na liście rankingowej jest 87 osób z taką punktacją i wydaje mi się, że zakwalifikuje się tylko część osób z ta punktacją. 

 

Prognoza III i IV listy

Przeanalizowałem dane dotyczące tego, jak kandydaci z I listy dokonywali wpisu i na podstawie danych narysowałem poniższy wykres. Kolorem pomarańczowym (do 163 włącznie) narysowane zostały rzeczywiste dane, a kolorem szarym przewidywane. 

Na podstawie rzeczywistych danych wyliczyłem tzw. linię trendu i na jej podstwie określiłem, że z drugiej listy zapisze się prawdopodobnie ok. 220 kandydatów. Spowoduje to, że zablokowanych zostanie 306+220 =520 miejsc. Zatem:

 • z III listy będzie mogło zakwalifikować się  ok. 170 osób - przewidywany próg: 155 (ok 10 - 20 osób z tym wynikiem)
 • z IV listy będzie mogło zakwalifikować się ok. 65 osób - przewidywany próg: 155 (kolejne 65 osób z tym wynikiem)
 • moje prognozy nie uwzględniają możliwych rezygnacji i sam jestem ciekawy, czy będzie w nich choć odrobinę "sukcesu" (zwłaszcza, że widzę, że w moich komentarzach pod tym artykułem w niektórych sytuacjach byłem bardziej optymistyczny!) 

  

SUM prognoza 3 4 lista

 

Rzeczywiste dane zapisów po II liście
 • Katowice: 411
 • Zabrze: 74
 • Razem: 485
 • Pozostało 205 miejsc
 • Rezygnacji z I listy - 13 osób

Zatem jest o 35 miejsc więcej niż wynika z mojego wcześniejszego wyliczenia - część z nich (13) to są rezygnacje. Moje prognozy nie ulegają znaczącej zmianie - kolejne listy przesuną sie o ok 30-40 miejsc niżej, ale próg punktowy na III listę - to dalej 155p, próg na IV listę 155 (całe) lub 154 ale z wysokim limitem z biologii. Nowy wykres - z uaktualnionymi danymi i prognozą - dotyczącą tego ile osób zapisze się z kolejnej listy.

 


Po zapisach z III listy:
 • Status "dokonało wpisu" ma 580 kandydatów (na godzinę 14:10) - pozostało 110 miejsc
 • Prognoza na IV listę: 154(72%) lub całe 154

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: