ŚUM - 5-ta lista

Odsłony: 2881
Andrzej

 Na wykresie przedstawiłem wyniki zapisów po 5 liście:

 • pomarańczowe słupki - wszyscy kandydaci
 • popielate słupki - kandydaci zapisani

 5lista vs 1

 Wnioski:

 • Najnowszy próg to 152(85)
 • Pomiędzy V a IV listą nastąpiło 45 rezygnacji (pomiedzy 4 a 2 listą, było 62 rezygnacje)
 • Zapisanych jest 570 kandydatów. Z V listy "zaproszono" kolejnych 122 kandydatów (jak dobrze policzyłem)
 • Zwraca uwagę wysoka "skuteczność zapisów" - tabela poniżej. Dla porównania skuteczność zapisów na GUMED to tylko 27%. Na ŚUM zapisuje się około 50% zakwalifikowanych kandydatów. 
  • z wynikiem 155p - zapisało się 56%
  • z wynikiem 154 - 51% - ale tu był "warunek" na IV liście
 • można oczekiwać, że z kolejnej listy zapisze się co najmniej 50% - 60% zakwalifikowanych kandydatów.
 • VI lista przesunie sie o około 60 miejsc +ew. rezygnacje  - próg: 152 z warunkiem
 • VII lista przesunie sie o około 30 miejsc +ew. rezygnacje - próg: całe 152 
 • W Katowicach można zostawić kopię dokumentów a to powoduje, że na listach może być jeszcze sporo osób, które złożyły dokumenty na inne uczelnie.

Tabela. Skuteczność zapisów - wybrane dane

Punkty Wszyscy kandydaci Zapisani po V liście Skuteczność zapisów
160 143 51 36%
159 47 26 55%
158 87 43 49%
157 100 47 47%
156 59 28 47%
155 140 79 56%
154 61 31 51%

 

Dla porównania przypomnę mój wykres opublikowany zaraz po II liście (15 lipca).  Oczywiście trzeba pamiętać, że pewne wyniki punktowe z matury są bardziej prawdopodobne - inne mniej (np z wynikiem 151p jest tylko 59 kandydatów, a z wynikiem 150p aż 200 kandydatów - wykres górny). Dlatego musimy te przewidywane wartości uśredniać  (to znaczy nie patrzyć na dokładne wyniki dla pojedynczych wartości, tylko dla pewnego przedziału wartości). Dla przykładu:

 • dla punktacji 156 + 155 - zapisało się 107 osób (odczyt z wykresu górnego: 79+28 = 107)
 • dla punktacji 156 + 155 - PRZEWIDYWAŁEM  że zapisze się - 107 osób !!! (odczyt z wykresu dolnego: 51+56 = 107) 

 

 SUM prognoza 3 4 lista

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: