Po IV, V i VI liście

Odsłony: 771
Andrzej

IV lista

  • Na IV liście liczba osób przyjętych to - 226 osób - zostało 40 miejsc - znowu zakwalifikowano małą "górkę" -  55 osób - z tego zapisze się prawdopodobnie około 25-35 osób
  • Z V listy zakwalifikowanych zostanie prawdopodobnie kilka/kilkanaście osób z wynikiem 257

V lista

  • Z pierwszych czterech list zapisało sie 247 osób - pozostało 20 wolnych miejsc
  • Z V listy zakwalifikowano 27 osób - z czego prawdopodobnie zapisze się ok. 15-20 osób - co będzie bliskie wyczerpania limitu miejsc
  • Próg na VI liście: kilka osób, być może wszystkie 10 pozostałych osób z wynikiem 257
  • Na razie we Wrocławiu nie ma żadnych rezygnacji, ani przenoszenia dokumentów na inną uczelnię. Wrocław - porównanie list - kandydaci przyjęci na studia

VI lista

Prognozy sprawdziły się .. 

  • Po V liście jest zapisanych 259 kandydatów - pozostało 7 miejsc
  • Z VI listy "zaproszono" do zapisów 11 osób
  • Porównanie list wskazuje, że na chwilę obecną brak jakichkolwiek ruchów na tych listach (brak przenoszenia dokumentów)
  • Kolejne listy - może kilka osób z wynikiem 256 - lub przerwa do września

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: