Poznań - kolejna lista

Odsłony: 1839
Andrzej

Dzisiaj ukazała się kolejna lista rankingowa w Poznaniu. Zgodnie z komunikatem komisji rekrutacyjnej:

 • Nie obsadzone pozostało 51 miejsc (ja przewidywałem wcześniej, że nie obsadzone pozostaną 42 miejsca). 
 • Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego procesu rekrutacyjnego osoby z wynikiem wyższym niż 157p. - łącznie 293 osoby.
 • Każdy, kto chce uczestniczyć w dalszym procesie rekrutacji musi dostarczyć między innymi oryginał świadectwa - mimo że nie ma pewności uzyskania wpisu na I rok studiów.

Moje wnioski

 • Dokumenty dostarczą tylko takie osoby, które mają zabezpieczone miejsce na innej uczelni (w zdecydowanej większości).
 • "Skuteczność zapisów" - rozumiana jako procent osób zakwalifikowanych w relacji do osób dokonujących wpisu wyraźnie spadnie. Na początkowych listach "skuteczność zapisów" wynosiła ok. 40%-45%. Niska skuteczność spowoduje jeszcze wyraźne przesuwanie się listy rankingowej. 
 • Nie umniejszając kompetencji komisji rekrutacyjnej, która założyła, że próg nie spadnie poniżej 157p, wydaje mi się, że przy analizowanych przeze mnie potencjalnych rezygnacjach na poziomie 15% z dostępnej puli miejsc  (czytaj: Wróżenie z fusów...) W Poznaniu może być jeszcze do obsadzenia: ok. 51 miejsc + 51 miejsc jeszcze nie obsadzonych - co w połączeniu z przewidywaną niską skutecznością zapisów (możliwe, że poniżej 30%) - daje pewne prawdopodobieństwo na nie obsadzenie wszystkich miejsc na koniec września.
 • Osoby, które bardzo chciałyby studiować w Poznaniu a mają 156p powinny przygotować się na pisanie odwołań.
  

  Gdzie są potrzebne oryginały, a gdzie wystarczą kopie...

  Nazwa UczelniWymagane dokumenty
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  Link do strony...
  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (płatne)
  Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (płatne)
  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (lekarski) (niepubliczna) (płatne)
  Uniwersytet Hunmanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieKopia, Oryginał do wglądu
  Link do strony...
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuKopia, poświadczona przez komisję na podstawie oryginału
  Link do strony...
  Uniwersytet RzeszowskiKopia, potwierdzona przez komisję na podstawie oryginału
  Link do strony...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieKsero, potwierdzone przez komisję, lub urzędowy odpis
  Warszawski Uniwersytet MedycznyKsero, potwierdzone przez komisję, lub urzędowy odpis
  Link do strony...
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachKserokopia, oryginał do wglądu
  Link do strony...
  Śląski Uniwersytet MedycznyKserokopia, potwierdzona przez komisję na podstawie oryginału lub urzędowego odpisu
  Link do strony...
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuOryginał
  Link do strony...
  Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuOryginał
  Link do strony...
  Uniwersytet Medyczny w LublinieOryginał
  Link do strony...
  Uniwersytet OpolskiOryginał
  Link do strony...
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi MONOryginał
  Link do strony...
  Uniwersytet Medyczny w ŁodziOryginał (nieoficjalnie wystarczy kopia)
  Link do strony...
  Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoOryginał + Kserokopia
  Link do strony...
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w BydgoszczyOryginał lub Odpis
  Link do strony...
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuOryginał lub odpis świadectwa dojrzałości. ORAZ kopia tych dokumentów.
  Link do strony...
  Uniwersytet ZielonogórskiOryginał lub uwierzytelniony Odpis
  Gdański Uniwersytet MedycznyOryginał, bądź oryginalny Odpis
  Link do strony...
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieOryginał, Odpis lub kopia poświadczona notarialnie
  Link do strony...

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: