Poznań - jaki próg? 157 czy może 160?

Odsłony: 1881
Andrzej

W związku z wątpliwościami jaki próg jest wiążący w Poznaniu? 157 czy może 160(83; 96) podany na mojej stronie (ale już usunięty). Moja odpowiedź brzmi ani jedna ani druga wartość nie jest poprawna. Na 6 sierpnia próg w Poznaniu to w dalszym ciągu 162 (75B ; 84M).

 

Cytując komunikat komisji rekrutacyjnej: 

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nr 39/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, limit przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia na KIERUNEK LEKARSKI w roku akademickim 2019/2020 wynosi 340 miejsc.
W dniu 2 sierpnia 2019r. Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę osób przyjętych, na której znalazło się 289 osób. Limit przyjęć nie został wypełniony. Pozostało 51 wolnych miejsc.
Komisja Rekrutacyjna postanowiła uzupełnić limit przyjęć przez ogłoszenie kolejnego terminu składania dokumentów.
Procedura rekrutacyjna uzupełnienia limitu dotyczy tylko osób z punktacją 157 i wyżej (293 osoby), które spełniły dotychczasowe warunki rekrutacji (lista w załączeniu) Tylko 51 osób z najwyższą punktacją zostanie zamieszczonych na uzupełniającej liście osób przyjętych.
Kryterium przyjęcia kandydatów w postępowaniu uzupełniającym jest ranking wyników z egzaminów maturalnych według dotychczasowych zasad.
Warunkiem uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 pokój E-114 następujących dokumentów:

  • wydrukowanej i podpisanej ankiety osobowej po dokonaniu rejestracji on-line,
  • dowodu osobistego do wglądu (w przypadku dostarczania dokumentów przez pełnomocnika – do wglądu kopia notarialna dowodu osobistego),
  • oryginału świadectwa dojrzałości,
  • oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego (kandydaci z tzw. starą maturą przed 2005r.),
  • oryginału zaświadczenia ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB (kandydaci z maturą międzynarodową IB),
  • jednej fotografii czytelnie podpisanej,
  • orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  • dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego (laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego)....

Dokumenty należy dostarczyć OSOBIŚCIE lub przez UPOWAŻNIONEGO PEŁNOMOCNIKA do dnia 8 SIERPNIA do godz. 15:00. 

Komunikat ten należy rozumieć w ten sposób, że na razie próg nie został ustalony. Kolejny próg wyznaczony zostanie dopiero 13 sierpnia (w komunikacie jest: do 13 sierpnia, więc może być wcześniej) i będzie to wynik 51 osoby na liście z tych, którzy dowiozą dokumenty. Według mnie kolejny próg to będzie najprawdopodobniej około: 160(78). Jest on trochę niższy niż przewidywałem wcześniej na V listę - ale wynika to ze zmiany sposobu rekrutacji, który w tej chwili wygląda tak: najpierw dokumenty - później lista przyjętych.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: