Gdańsk - najbardziej przestrzelona prognoza

Odsłony: 1558
Andrzej

W moich analizach list posługuję się metodą, która przewiduje przyszłe wyniki na podstawie rzeczywistych danych do których dopasowana zastaje tzw. linia trendu. Metoda ta nadaje się dość dobrze na przewidywanie progów na 2, 3 listy do przodu - daje więc ona odpowiedź na dziesiątki pytań typu:

"Czy 153(78) - wejdzie z czwartej listy na ŚUM?"

Metoda ta sprawdziła się z zadowalającą dokładnością przy prognozach wyliczanych dla innych uczelni, natomiast ostatnia prognoza dla Gdańska była dość mocno przestrzelona (o ok 20 miejsc - na tym etapie rekrutacji, gdy zostało do obsadzenia stosunkowo niewiele miejsc należy uznać, że jest to "mocno" przestrzelona prognoza).

Dlaczego tak się stało? Narysowałem ponownie wykres dotyczący zapisów (poniżej) - można z niego wyciągnąć następujące wnioski:

 • dynamika zapisów kandydatów do Gdańska ustalona na podstawie danych po IV liście, jest wyraźnie mniejsza niż ta przewidywana na początku - wyznaczona po II liście. 
 • Po IV liście zapisało się tylko 43 osoby (ze 117 zaproszonych) - wobec 60 - przewidywanych przeze mnie, 
  • powinno to spowodować, że obsadzonych zostałoby 263+43=306 miejsc, ale..
   • w tym czasie (pomiędzy III a IV listą) - zrezygnowało 11 osób
  • Ostatecznie po IV liście jest zapisanych 294 osoby - pozostały 22 miejsca
  • w całym tym moim wyliczeniu "zagubiło się" gdzieś 1 miejsce - może to wynik zmiany wyniku matury?

Wnioski

Różnice pomiędzy prognozą a rzeczywistym progiem wynikają z kilku faktów:

 • Wyraźnie mniejsza chęć do zapisywania się kandydatów do Gdańska - co może wynikać z dostępnych w internecie opinii, że w Gdańsku studiuje się "ciężko" - dlatego potencjalni kandydaci chętniej wybierają inne uczelnie. Ten wniosek jest o tyle istotny, że może on jeszcze wpłynąć na decyzję osób czytających tą opinię.
 • Rezygnacje pomiędzy III a IV listą - zrezygnowało 11 kandydatów - co spowodowało wyraźne zwiększenie dostępnej puli miejsc. Rezygnacje kandydatów pojawiły się również np. w Lublinie (około 50 - pomiędzy I a V listą), ale w innych miastach  - Poznań, Wrocław - na tym etapie rekrutacji rezygnacji jeszcze nie ma.
 • Strategia komisji rekrutacyjnej - polegająca na "zapraszaniu" kandydatów z nadmiarem + większa niż początkowo zakładana pula wolnych miejsc (22) po IV liście - spowodowało obniżenie progu na V liście wyraźnie poniżej przewidywanego przeze mnie poziomu.

 

Prognoza na VI listę

Prognoza na VI listę mocno zależy od tego kiedy ta lista zostanie podana. Jeśli lista pojawi się dopiero we wrześniu - to ponownie istotne znaczenie będą miały rezygnacje i wówczas progi będą niższe. 

 • Na V liście zaproszono 48 kandydatów - wolnych jest 22 miejsca
 • Powinno zapisać się ok. 35-40% z zaproszonych co daje 17-20 miejsc
 • Na kolejnej liście pozostanie wolnych kilka miejsc + ewentualne rezygnacje.

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: