Lublin - analiza 1-ej listy

Odsłony: 2464
Administrator

Analiza list do Lublina

Rozkład wyników punktowych na liście rankingowej
 • Liczba miejsc: 310
 • Poniżej przedstawiam rozkład danych: ilu kandydatów, którzy rekrutują się do Lublina osiągnęło określony próg punktowy.

 

Prognoza III i IV listy

Przeanalizowałem dane dotyczące tego, jak kandydaci z I listy dokonywali wpisu i na podstawie danych narysowałem poniższy wykres. Kolorem pomarańczowym (do 256 włącznie) narysowane zostały rzeczywiste dane, a kolorem szarym przewidywane. 

Na podstawie rzeczywistych danych wyliczyłem tzw. linię trendu i na jej podstwie określiłem, że z drugiej listy zapisze się prawdopodobnie ok. 127 kandydatów. Spowoduje to, że zablokowanych zostanie 173+127 =300 miejsc. Zatem:

 • z III listy będzie mogło zakwalifikować się  ok. 10-20 osób (jeśli zostanie wzięty pewien "nadmiar" - ale robi się to mało prawdopodobne) - przewidywany próg: 250 (ok 10 - 20 osób z tym wynikiem)
 • z IV listy będzie mogło zakwalifikować się ok. ~5-10 osób - przewidywany próg: 250 (kolejne 5-10 osób z tym wynikiem)
 • W Lublinie dość szybko widoczny będzie efekt zapychania się list. Co jest wynikiem kwalifikowania na I i na II liście więcej osób niż jest miejsc (tzw. "górka" na I liście 500 osób + na drugiej około 250)
 • Oczywiście, to tylko moje gdybania, progi na pewno obniżą się po rezygnacjach - w Lublinie trzeba zostawiać oryginały - więc jeśli, ktoś dostanie się w inne miejsce to będzie musiał wybrać dokumenty z Lublina.

 

 

Po III liście
 • Próg na III liście 250p (przewidywany przeze mnie - również 250)
 • Po dwóch listach zapisało się 285 kandydatów - pozostało 25 miejsc
 • Na III liście zakwalifikowano kolejne 50 osób - zapisze się prawdopodobnie ok. 35-40 osób
 • Wniosek - prawdopodobnie w sierpniu nie będzie kolejnej IV listy rankingowej w Lublinie chyba, że rozpocznie się proces rezygnacji - wtedy kilka osób (~10) z wynikiem 249)

 

 

 

Wnioski po IV liście
 • Na liście przyjętych jest w chwili obecnej 292 kandydatów 
 • W porównaniu z listą nr III - nastapił przyrost tylko o 7 osób, świadczy to dobitnie, że nastąpiło kilkanaście/kilkadziesiąt (trzeba porównać wykresy) rezygnacji  - najprawdopodobniej są to osoby, które dostały się z ostatnich list do Warszawy, lub Krakowa. wymóg zostawiania oryginałów w Lublinie powoduje, że osoby rezygnujące są od razu widoczne w systemie rekrutacyjnym.
 • Na IV liście zakwalifikowanych zostało 31 osób 
 • Na listach w Lublinie widoczne są już rezygnacje i przenoszenie dokumentów na inne uczelnie. Lublin - porównanie list - kandydaci przyjęci na studia

Policzyłem:

 • Jak widać z porównania wykresów (wstępnego)  z przedziału punktowego 264-251 - zrezygnowało 20 osób - a więc więcej niż poprzednio zakładałem (zakładałem 10). Z tego zestawienia widać również różnicę w zachowaniu kandydatów w porównaniu z Wrocławiem - tam, na tym etapie rekrutacji, nie było na razie żadnych rezygnacji.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: